woensdag 6 maart 2013

Spreuk - Geweld eindigt ...

'Geweld eindigt waar liefde begint'. Afgelopen weekend kocht ik het boek Borderline Times van Dirk De Wachter, een psychiater die de laatste maanden verschillende keren in de media kwam met zijn visie op de huidige maatschappij. Hij bekijkt de maatschappij vanuit de borderlineproblematiek, een persoonlijkheidsstoornis die vandaag het vaakst gesteld wordt in de psychiatrie. 

Een aanrader

De maatschappij is volgens hem te gericht op consumeren, presteren, persoonlijke vrijheid, genieten, ... . Als we niet meekunnen (bijvoorbeeld na een tegenslag in het leven) vallen we uit de voortvarende boot en is de kans groot om snel een label vanuit de psychiatrie opgeplakt te krijgen. Om die 'labels' te behandelen is er dan weer een heel gamma pilletjes voorhanden. De farmaceutische sector is immers big business. We worden opnieuw consument en de cirkel is rond. Patiënten zijn volgens De Wachter de symptoomdragers van een zieke maatschappij (zinloos geweld, eenzaamheid, hoge suïcidecijfers, ...), een maatschappij die lijdt aan borderline. 

Een eerder pessimistische visie maar is ook hoop, eveneens de titel van het laatste hoofdstuk in het boek. Die hoop is te vinden in de liefde, de naastenliefde. Niet alleen ik, ik, ik maar vooral wij, wij, wij. Op één van de laatste bladzijden schrijft hij: 'De kleine goedheid is de goedheid van de nederige mens, die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich heeft gelaten en spaarzaam hulp biedt. Ze kent haar beperkte plaats maar maakt van haar bescheidenheid ook geen nieuwe orthodoxie. De kleine goedheid kiest voor partiële, voorlopige, maar reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke Ander.' Onderstaande spreuk sluit hier naar mijn eigen bescheiden mening naadloos bij aan.

... waar liefde begint

Nog een aantal passages uit het boek die me zijn bijgebleven:

* 'We zijn allemaal bedrijfsleider geworden van de bvba Ik. Wie meekan, heet succesrijk; de rest valt uit de boot.'

* 'Laten we voorzichtig zijn met het door elkaar gooien van sekserollen. Emancipatie is één strijd. Vrouwen hebben er alle belang bij dat mannen het goed stellen. En omgekeerd. Laat vrouwen geen mannen willen worden en laat mannen geen vrouwen willen worden. Laten we mekaar gewoon graag zien. En blijven lachen!'

* 'Wij zijn in zo sterke mate bezig met de ontplooiing dat we onszelf verliezen in de plooien.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten